Opis moda

Opony GoodYears.
Opony FireStones.
Usunięto znaki UE.
Dodano naklejkę „X9 1000”.

Autor

STX Farms